ZoWEL  

OuTdoor als
IndOOR

Huishoudelijk reglement Rollerman 2023

Algemene voorwaarden

Als je bij Rollerman lid wordt voor de lessenreeksen of activiteiten, ben je akkoord met de algemene voorwaarden. 

Benaming, structuur, duur:

1. De naam Rollerman, The Ultimate Pleasure on Wheels.

2. Rollerman is een feitelijkvereniging.
De leden van de club:
Voorzitter en jeugdsportcoördinator: Johnny Grootaert
Aanspreekpersoon Integriteit: Johnny Grootaert
Secretaris : Marc Grootaert
Penningmeester: Jeanine Vanden Berghe
Trainer : Cédric Meuleman 

3. Rollerman werd opgericht in 1994 en blijft actief voor onbepaalde duur.

Leden, bijdrage:

4. De eerste training betaald men 7 euro voor iedereen die een keer wil proberen. Dit geldt niet voor de lessenreeksen.
5. De leden betalen lidgeld voor een semester. Het lidgeld dient betaald te worden ten laatste 1 maand na de eerste training. Latere instappers dienen hetzelfde bedrag te betalen.
6. Het lid dat, na een herinneringsschrijven, zijn lidgeld niet voldoet, wordt ontslagnemend beschouwd.
7. Ontslag of uitsluiting tijdens het semester geeft geen recht op teruggave van het lidgeld of een deel ervan. 

Verzekering & aansprakelijkheid:

8. Rollerman en zijn lesgevers, trainers, medewerkers zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen van welke aard dan ook. Deelname aan de lessen, trainingen, inline skate activiteiten gebeuren steeds op eigen risico. Zelf het vrij skaten tussendoor. De oefeningen worden vrij aangeboden en mogen dus geweigerd worden ten alle tijden om de eigen veiligheid van zichzelf en anderen te vrijwaren.
9. Leden zijn verzekerd via Skate Vlaanderen, de Rollerbond. Dit is 24 uren verzekering.
Dus ook de inline skate activiteiten vanuit Rollerman zijn gedekt voor leden en daarbuiten.
10. Leden nemen deel aan de les, training met bescherming; helm, pols- , knie- en elleboogbescherming ( optie ).
11. Indien deze bescherming niet worden gedragen, skate men op eigen risico en is er geen aansprakelijkheid naar lesgevers. Zie ook 10
12. Deelnemen aan tochten, city rides, … kan enkel indien een lid in bezit is van bescherming en een fluovestje tijdens de avond tochten, indien niet in het bezit is neemt men deel op eigen risico.

Risicoanalyse

13. Tijdens onze inline skate activiteiten nemen we preventiemaatregelen om de risico's bij onze sport te
verminderen.:
Er zijn initiatieven genomen om het gezond sporten voor de sporter te bevorderen.
Om het gezond sporten te bevorderen voert elke sportorganisatie een beleid dat minstens: Een analyse bevat van de sport, alsook de maatregelen en initiatieven die zijn genomen ter voorkoming en bestrijding ervan. 

GDPR, Privacywetgeving:

14. Uw persoonsgegevens worden verwerkt en doorgegeven aan de Vlaamse Rollerbond – Skate Vlaanderen vzw, door Rollerman, Gent, info@rollerman.be, voor ledenbeheer en de organisatie van activiteiten op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw aansluiting.
Daarnaast ook om u op de hoogte te houden van onze activiteiten op basis van ons gerechtvaardigd belang om sport aan te bieden.
Indien u geen e-mails van ons wil ontvangen, volstaat het ons dit mee te delen op school@rollerman.be Via dat emailadres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen.
15. Rollerman informeert de leden van alle activiteiten van de rollerclub via Facebook en Whatsapp.
16. Draagt zorg voor het uitvoeren van publiciteit en de ledenwerving.
17. Neemt alle initiatieven om de goede werking van de club te verzekeren. 

Stopzetting van een lessenreeks, training, indoorsessie:

18. Als er te weinig ingeschrevingen zijn voor een lessenreeks, training, kan deze worden stopgezet. Als je al betaald hebt, krijg je het lesgeld terug of wordt het verplaatst naar letere datum.
19. Als een les wordt afgelast (bijvoorbeeld door ziekte van de lesgever), proberen wij een extra lesgever te organiseren.
20. Als een indoor sessie wordt afgelast wegens een event, wordt dit via Facebook en Whatsapp gecommuniceerd. 

Diefstal, verlies, schade:

21. Rollerman is niet verantwoordelijk voor diefstal, verlies en beschadigingen van persoonlijke materialen. 

Uitsluiting, schorsing, ontslag:

22. In geval van uitsluiting, schorsing of ontslag heeft een lid geen recht op de
teruggave van een deel of het geheel van het lidgeld betaald aan de club, noch de kwijtschelding daarvan als hij die bedragen nog verschuldigd is.
23. Het terugvorderen van een deel van het lidgeld kan enkel indien het lid een langere tijd niet kan deelnemen aan de activiteiten door een doktersattest. 
24. Uitsluiting kan:
•Je betrapt wordt op diefstal, het gebruik van drugs of doping
•Je iemand pest
•Je elke week de les, training of ride verstoort
•Je grensoverschrijdend gedrag stelt.
•Je racistische of discriminerende opmerkingen maakt 

Foto’s en video’s tijdens de sportactiviteiten:

25. Als je deelneemt aan een inline skate activiteit van Rollerman, ga je ermee akkoord dat foto’s en video’s die we maken tijdens de sportactiviteit, gebruikt worden voor promotie van Rollerman. Dit is ook zo als je deelneemt aan een evenement van Rollerman waarvoor je niet moet inschrijven.
26. Als je niet wenst dat je op de foto of video vermeld of aanwezig bent, laat het dan voor de foto en video opname weten, dan kunnen we daar rekening mee houden.
27. Foto’s en video’s worden gebruiken op sociale media : Facebook, Instagram en de website ter promotie van Rollerman inline skate activiteiten en ter promotie van de Inline Skate sport.

Ethisch sporten is het sporten in overeenstemming met het geheel van positieve waarden en normen en daarmee verband houdende maatregelen die eenieder in acht moet nemen met het oog op de bewaring en bevordering van de individuele of persoonlijke integriteit, fair play en sociale integriteit. In de beleidsperiode 2021-2024 zal Skate Vlaanderen sterk inzetten op het ethische beleid in de sportfederatie en sportclubs.

Ethisch Beleid Skate Vlaanderen
Skate Vlaanderen streeft naar een aangename en veilige sportomgeving voor iedere skater. Skaten is plezant en moet dit ook ten allen tijden blijven. Met het ethische beleid willen we grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar maken, voorkomen en aanpakken.

Voor meer info en uitleg klik op Ethisch Sporten

ROLLRERMAN TEAM

Johnny Grootaert

Kate White

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Aut soluta eaque labore facere ullam inventore maiores ex nemo explicabo accusamus, culpa voluptates molestiae nihil corporis, voluptatum sint fugiat cupiditate alias.

Cédric Meuleman

Daniel Grey

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Aut soluta eaque labore facere ullam inventore maiores ex nemo explicabo accusamus, culpa voluptates molestiae nihil corporis, voluptatum sint fugiat cupiditate alias.

Schrijf je in voor de NIEUWSBRIEF

Blijf op de hoogte van de nieuwtjes.

Skate Vlaanderen
ICP, Instructor Certification Program
IISA, Inline Skate Association
Gear Up, Start2Skate and take a inline skate lesson
Stad Gent
Rollerfitness